Fotografering i studie og on location

Studie eller on location? Det afhænger alene af opgaven. Jeg har stor erfaring på begge områder og råder over det nyeste udstyr til at løse alle typer opgaver inde og ude.

Lydhør over for opgaven
Intet job betragtes som ”business as usual”, når jeg står med kameraet i hånden. Jeg starter altid med at sætte mig grundigt ind i opgaven. Det gælder om at ramme rigtigt første gang. Samtidig er jeg meget bevidst om de forskellige krav, der stilles til det gode fotografi i reklamesammenhæng og f.eks. reportage.

Reklamefotografi
Ved reklamefotografi er det vigtigt at lytte og sætte mig ind i den overordnede kreative idé. Jobbet løses derefter i en konstruktiv dialog med den projektansvarlige og de øvrige deltagere på settet. Jeg går bl.a. efter at udnytte mulighederne i den valgte location optimalt.
Lyslægning spiller en ekstremt vigtig rolle ved denne type opgaver. Slutresultatet skal være indbydende, imødekommende og lækkert og fremhæve produktets kvaliteter med bl.a. stor stoflighed og detaljeringsgrad i fotografiet.

Reportagefotografi
At være en god reportage- og eventfotograf kræver først og fremmest stor omstillingsevne fra situation til situation. I sidste ende handler reportagefotografiet om at afspejle virkeligheden, men det realistiske til trods skal der stadig komme et flot foto ud af anstrengelserne som præsenterer sig godt i f.eks. hjemmesiden, brochuren eller magasinet.
Den udfordring løser jeg ved at udnytte de fotografiske muligheder på stedet, ved at arbejde med ekstra lys og ikke mindst ved at sørge for at komme på god bølgelængde med de involverede fra starten. Det giver en velvilje fra alle parter til at gøre lidt ekstra for at få det gode billede i kassen.

Billedredigering – klar til tryk
Når fotoopgaven er løst, sørger jeg for at finpudse billederne, og gøre dem klar til print eller skærm. Den første billedbehandling hos mig foregår i et RAW-format, der rummer detaljerede oplysninger om bl.a. billedets lys/skygge og farvedybde. Det er med til at sikre en høj billedmæssig kvalitet og betyder, at jeg i dag har et mere effektivt workflow i efterbehandlingen og færdiggørelse af billeder.
Derudover anvender jeg alle klassiske redskaber i Photoshop til at justere de sidste fotomæssige detaljer, fjerne/tilføje elementer eller fritlægge motiver.